Przejdź do treści

Natężenie świetła w miejscu pracy określają normy:


PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrza.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami, zgodnie z paragrafem 26 ust 2 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.(t.j.Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

W normach tych zakłada się, iż wymagane natężenie oświetlenia do rozróżnienia rysów twarzy jest nie mniejsze niż 20 lx. Jest to najmniejsza wartość wyszczególniona przez normę. Przy następujących pracach biurowych: pisanie ręczne, pisanie maszynowe, czytanie, obsługa klawiatury wymagane natężenie oświetlenia to 500 lx, do prac szczególnie precyzyjnych osiąga ono wartość 1000 lx.

Dla porównania w słoneczny letni dzień natężenie oświetlenia w miejscu niezacienionym dochodzi do wartości 100000 lx.

Oświetlenie stanowiska pracy biurowej

Oświetlenie stanowiska pracy biurowej

Oświetlenie stanowiska pracy biurowej ma ogromny wpływ na komfort pracy, wydajność i zdrowie pracowników. Odpowiednio dobrane światło może:

 • Zwiększyć komfort pracy: Jasne i równomierne oświetlenie zapobiega zmęczeniu oczu i bólowi głowy.
 • Poprawić wydajność: Dobre oświetlenie ułatwia koncentrację i skupienie się na zadaniu.
 • Zmniejszyć ryzyko wypadków: Dobrze oświetlone stanowisko pracy eliminuje cienie i ułatwia dostrzeżenie przeszkód.
 • Poprawić samopoczucie: Odpowiednie oświetlenie może wpływać na nastrój i motywację do pracy.

Normy oświetlenia stanowiska pracy biurowej:

W Polsce obowiązują normy oświetlenia stanowiska pracy biurowej określone w Polskiej Normie PN-EN 12464-1:2012. Zgodnie z tymi normami minimalne natężenie oświetlenia na powierzchni roboczej powinno wynosić:

 • 500 lx dla prac precyzyjnych,
 • 300 lx dla prac o średniej dokładności,
 • 200 lx dla prac o mniejszej dokładności.

Rodzaje oświetlenia stanowiska pracy biurowej:

Wyróżniamy dwa rodzaje oświetlenia stanowiska pracy biurowej:

 • Oświetlenie ogólne: Jest to oświetlenie całego pomieszczenia. Może to być oświetlenie sufitowe, rastrowe lub liniowe.
 • Oświetlenie miejscowe: Jest to oświetlenie skierowane bezpośrednio na stanowisko pracy. Może to być lampa biurkowa lub regulowany reflektor.

Dobór oświetlenia do stanowiska pracy biurowej:

Przy wyborze oświetlenia do stanowiska pracy biurowej należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

 • Rodzaj wykonywanej pracy: Inne oświetlenie będzie potrzebne do prac precyzyjnych, a inne do prac o mniejszej dokładności.
 • Wielkość stanowiska pracy: Na małym stanowisku pracy wystarczy lampa biurkowa, a na dużym potrzebne będzie dodatkowo oświetlenie ogólne.
 • Wystrój wnętrza: Oświetlenie powinno harmonizować z wystrojem wnętrza i tworzyć spójną całość.

Dodatkowe czynniki:

Oprócz rodzaju oświetlenia, warto zwrócić uwagę na:

 • Możliwość regulacji natężenia światła: Pozwala dostosować oświetlenie do różnych potrzeb, np. do pracy przy komputerze lub czytania dokumentów.
 • Barwę światła: Światło ciepłe (2700K-3000K) jest bardziej relaksujące, a światło zimne (4000K-5000K) pobudza do działania.
 • Współczynnik oddawania barw (CRI): Im wyższy CRI, tym lepiej odwzorowane są kolory.

Podsumowanie:

Oświetlenie stanowiska pracy biurowej jest niezwykle ważne dla komfortu pracy, wydajności i zdrowia pracowników. Dobrze dobrane światło może znacząco poprawić warunki pracy i zwiększyć zadowolenie pracowników. Warto skorzystać z pomocy doświadczonych projektantów oświetlenia, którzy pomogą dobrać oświetlenie idealnie dopasowane do specyfiki stanowiska pracy i potrzeb pracowników.

Przykładowe zastosowanie oświetlenia na stanowisku pracy biurowej:

 • Na stanowisku pracy komputerowej należy stosować lampę biurkową o regulowanym natężeniu światła i barwie.
 • W przypadku prac precyzyjnych, np. rysowania lub projektowania, można zastosować dodatkowe oświetlenie miejscowe.
 • W biurach typu open space warto stosować oświetlenie ogólne o zmiennym natężeniu światła, aby dostosować je do różnych potrzeb.

Oświetlenie stanowiska pracy biurowej to ważny element ergonomii pracy. Dobrze dobrane światło może nie tylko poprawić komfort pracy, ale także zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo pracowników.

Oświetlenie stanowiska pracy biurowej

Oświetlenie stanowiska pracy biurowej

Oświetlenie stanowiska pracy biurowej ma ogromny wpływ na komfort pracy, wydajność i zdrowie pracowników. Dobrze dobrane światło może:

 • Zwiększyć komfort pracy: Odpowiednie oświetlenie redukuje zmęczenie oczu, bóle głowy i napięcie mięśni.
 • Poprawić wydajność: Jasne i równomierne oświetlenie ułatwia koncentrację i skupienie się na zadaniach.
 • Zapobiec wypadkom: Dobre oświetlenie eliminuje mroczne zakamarki i strefy cienia, co zmniejsza ryzyko potknięcia się lub uderzenia o przedmioty.
 • Wpłynąć na samopoczucie: Ciepłe i naturalne światło może poprawić nastrój i motywację do pracy.

Normy oświetlenia stanowiska pracy biurowej:

W Polsce minimalne natężenie oświetlenia stanowiska pracy biurowej reguluje norma PN-EN 12464-1:2012. Wymagane natężenie oświetlenia wynosi:

 • 500 lx dla obszaru zadania, czyli na dokumentach i klawiaturze.
 • 300 lx dla pozostałych powierzchni biurka.

Należy również zwrócić uwagę na:

 • Równomierność oświetlenia: Współczynnik równomierności oświetlenia (Uo) powinien wynosić co najmniej 0,6.
 • Ograniczenie olśnienia: Oświetlenie nie powinno powodować olśnienia bezpośredniego ani odbiciowego.
 • Barwę światła: Zaleca się stosowanie światła o temperaturze barwowej 4000K-5000K.

Rodzaje oświetlenia stanowiska pracy biurowej:

 • Oświetlenie ogólne: Zapewnia równomierne oświetlenie całego pomieszczenia. Może to być oświetlenie sufitowe, rastrowe lub liniowe.
 • Oświetlenie miejscowe: Służy do oświetlenia konkretnego obszaru biurka, np. klawiatury lub dokumentów. Mogą to być lampki biurkowe lub oprawy LED.
 • Oświetlenie akcentujące: Może być wykorzystywane do podkreślenia wybranych elementów wystroju wnętrza lub do stworzenia bardziej przytulnej atmosfery.

Dobór oświetlenia do stanowiska pracy biurowej:

Przy wyborze oświetlenia do stanowiska pracy biurowej należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

 • Wielkość pomieszczenia: Duże biura potrzebują bardziej rozbudowanego oświetlenia niż małe biura.
 • Wystrój wnętrza: Oświetlenie powinno harmonizować z wystrojem wnętrza i tworzyć spójną całość.
 • Indywidualne preferencje: Niektórzy pracownicy preferują jaśniejsze światło, inni zaś bardziej stonowane.

Dodatkowe czynniki:

Oprócz rodzaju oświetlenia, warto zwrócić uwagę na:

 • Możliwość regulacji natężenia światła: Pozwala dostosować oświetlenie do różnych potrzeb, np. do pracy przy komputerze lub czytania dokumentów.
 • Możliwość regulacji kąta świecenia: Umożliwia dostosowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb.
 • Energooszczędność: Wybór energooszczędnych źródeł światła pozwala obniżyć koszty eksploatacji.

Podsumowanie:

Oświetlenie stanowiska pracy biurowej jest niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na komfort pracy, wydajność i zdrowie pracowników. Dobrze dobrane światło może znacząco poprawić warunki pracy i zwiększyć zadowolenie pracowników. Warto skorzystać z pomocy doświadczonych projektantów oświetlenia, którzy pomogą dobrać oświetlenie idealnie dopasowane do specyfiki biura i potrzeb pracowników.

Przykładowe rozwiązania oświetlenia stanowiska pracy biurowej:

 • W biurze typu open space można zastosować oświetlenie ogólne w postaci opraw rastrowych lub liniowych.
 • Na stanowiskach pracy indywidualnych można zastosować oświetlenie ogólne w połączeniu z lampkami biurkowymi.
 • Do oświetlania klawiatury i dokumentów można wykorzystać oprawy LED montowane na krawędzi biurka.

Oświetlenie stanowiska pracy biurowej to ważna inwestycja w komfort, wydajność i zdrowie pracowników. Dobrze dobrane światło może przynieść wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawcy.